Posted by in Events.


Coláiste Samhraidh i mBaile Átha an Rí
1ú–12ú Iúil 2013
Aoisghrúpa: 12–18 bliana d’aois
Táille: €250 ar fad
Eagraí: Coláiste Néifinn, www.ColaisteNeifinn.com
Dé Luain–Dé hAoine: 10 r.n.–5 i.n.
Imeachtaí: Spórt: Cluichí Gaelacha, Sacar, Cispheil, Eitpheil, Rounders, Tarraingt Téide, Rugbaí agus eile; Dráma, Díospóireacht, Damhsa, Amhránaíocht, Ceol, Tráth na gCeist agus Turas
Eolas: 087 390 3994 / [email protected]

 


 

Irish Summer Course, Athenry
1st–12th July 2013
Age group: 12–18 yrs
Fee: €250 total
Organiser: Coláiste Néifinn, www.ColaisteNeifinn.com
Monday–Friday: 10am–5pm
Activities: Spórt: Gaelic, Soccer, Basketball, Volleyball, Rounders, Tug of War, Rugby and Novelty Games; Dráma, Debating, Dancing, Singing, Music Recital, Quizzes and a Tour

An bhfuil spéis agat ann? Are you interested?
Info: 087 390 3994 / [email protected]

Brochure: Colaiste Neifinn Brochure Athenry