Posted by Tom Monahan in Features.


Is fearr an tsláinte ná na táinte
Health is better than wealth

Filleann an feall ar an bhfeallaire
The wrong doing returns to/on the perpetrator

An té atá thuas óltar deoch air
The successful person is toasted

An té atá thíos buailtear cos air
The person who is down is pushed down further

Is furasta fuinnt in aice na mine
It is easy to knead near the meal

Ní féidir feadaíl agus min i do bhéal agat
One cannot whistle with meal in one’s mouth

Is fearr bheith diamhaoin ná bheith droch-ghnothach
Better to be idle than involved in wrong-doing

Dochtúir na sláinte ná codladh
Sleep is of the essence for health

In am an ghátair a braitear na cáirde
A friend in need is a friend indeed

Dá mbéadh soineann go Samhain bhéadh breall ar dhuine eicínt
Even if we had lovely weather until November some would still be dissatisfied