Posted by in News.


Clinic FÁS don Achréidh

Meitheal Forbartha na Gaeltachta ag eagrú Clinic FÁS i do cheantair.
Is comhairliúchán duine ar dhuine a bheas i gceist:

  • Chun clárú le FÁS
  • Treoir gairm a fháil
  • C.V a ullmhú
  • Ullmhúchán le haghaidh agallamh

Áit: Ionad Peile na Gaillimhe (Lough George)
Am:
9.30 r.n12.30 i.n

Dátaí: Aibreán 12ú & 19ú
Bealtaine 10
ú & 17ú
Meitheamh 14
ú & 21ú

Cuir glaoch ar Debbie ag (091) 593410 087 6836685 chun coinne a dhéanamh.

Tá an seirbhís seo saor in aisce.

FÁS Clinic for the East Galway Gaeltacht

Meitheal Forbartha na Gaeltachta are organising a FÁS clinic in your area.

This will be a one-to-one consultation with a FÁS officer:

  • To register with FÁS
  • Career guidence
  • Preparing a C.V
  • Interview preparation

Venue: Ionad Peile na Gaillimhe (Lough George)
Time
: 9.30a.m to 12.30p.m

Dates: April 12th & 19th
May 10
th & 17th
June 14th & 21th

Please contact Debbie on (091) 593410 or 087 6836685 to make an appointment.

This service is free of charge.

Clinic Eolas

Meitheal Forbartha na Gaeltachta ag eagrú Clinic Eolas i do cheantair, comhairliúchán duine ar dhuine a bhéas i gceist le Oifigeach Eolais.

Is féidir aon cheist a chuir ó leasa shóisialaigh, deiseanna tacaíochta ag filleadh ar obair & ag filleadh ar oideachas, pinsean, teidlíochtaí oibre srl. Cuirfidh an Oifigeach seo eolas cuimsitheach ar fáil ar gach gné de sheirbhisí poiblí agus ar na teidlíochtaí atá ar fáil.

Tá an seirbhís seo soar in aisce.

Áit: Ionad Peile na Gaillimhe (Lough George)
Am:
9.30 r.n – 12.30 i.n

Dátaí: Aibreán 7ú & 21ú
Bealtaine 5ú & 19ú
Meitheamh 2ú & 16ú

Cuir glaoch ar Debbie ag 091 593410 087 6836685 chun coinne a dhéanamh.

Information Clinic

Meitheal Forbartha na Gaeltachta are organising an information clinic in your area which will involve a one-to-one consultation with an Information Officer.

This Officer has years of experience dealing with peoples entitlements and is fully trained and knowledgeable on the various schemes etc that are available. You can seek information on social welfare entitlements, support opportunities, back to work, back to education, pension, work entitlements etc.

This service is free of charge.

Venue: Ionad Peile na Gaillimhe (Lough George)
Time
: 9.30a.m to 12.30p.m

Dates: April 7th & 21st
May 5th & 19th
June 2nd & 16th

Please contact Debbie on 091 593410 or 087 6836685 to make an appointment.