Posted by in News.


Cócaireacht Cliste
Folláin & Eacnamúil
Ar mhaith leat ranganna cócaireacht a dhéanamh a bhéas ag diriú isteach ar oideas atá folláin agus eacnamúil? Beidh smointe breá do sneaicanna atá folláin agus blasta, modhanna chun builín baile a dhéanamh, cócaireacht oirthearach, earraí atá riachtanach i do tralaí siopadóireachta, freisin ag déanamh comparáid idir praghasanna earraí agus go leor leor eile!
4 Rang (tráthnóna amháin sa t-seachtaine, ar feadh 4 seachtaine).

Beidh €15 táille le n-íoc ar an gcúrsa seo.

Cuir glaoch ar Debbie De Cnoc ag (091) 593410 le do áit a chur in áireamh.

Smart Cooking

Healthy & Economical
Would you like to take part in cookery classes in your area? These classes will demonstrate recipes which are both healthy and economical, home baked breads, oriental cooking, healthy and tasty snacks, essentials for your shopping basket, price comparisons of products and lots, lots more.
Four classes (one evening a week for four weeks).

There will be cost of €15 for the course.

Contact Debbie De Cnoc on (091) 593410 to reserve your space.

An bhfuil suim agat i Ranganna Gaeilge?

Ba mhaith le Meitheal Forbartha na Gaeltachta ranganna Gaeilge a eagrú i do cheantair. Beidh na ranganna Gaeilge seo dírithe ar dhaoine a bhfuil suim acu Gaeilge a fhoghlaim nó a bhfuil ag iarraidh a gcuid Gaeilge a fheabhsú.
Ocht rang a bhéas i gceist. Níl aon táille le n-íoc ar an gcúrsa seo.

Cuir gloach ar Debbie De Cnoc ag (091) 593410 nó 087 6836685 le do áit a chuir in áireamh.

Are you interested in Irish classes?

Meitheal Forbartha na Gaeltachta would like to organise Irish classes in your area. These Irish classes are directed at people who would like to learn Irish or perhaps improve on their Irish.
Eight classes in total. There will be no fee for this course.

Contact Debbie De Cnoc at (091) 593410 or 087 6836685 to reserve your space.