Tar éis dhá bhliain de obair chrua tá Coiste Pleanála an Eachréidh ré anois lena ndréacht phlean a chur ós comhair an phobail le bhur gcuid tuairimí faoin bplean a fháil. Beidh céad fáilte roimh bhur n-aiseolais. Tá an coiste an-bhuíoch do gach éinne a ghlac páirt i suirbhéanna agus a d’fhreastail ar chruinnithe go dtí seo, nó a chabhraigh leis an dtogra ar aon bhealach.  Eagrófar cruinnithe poiblí leis an dréacht phlean a mhíniú agus a phlé. Ar an Mháirt an 22ú den mhí seo i Scoil Bhreandáin in Anach Dhúin ag 8pm agus ar an Déardaoin an 24ú beidh deis ag muintir Bhaile Chláir agus an Chairn Mhóir an dréacht phlean a phlé ag cruinniú i gColáiste Bhaile Chláir ag 8pm.

Is féidir aon mholtaí nó aiseolas eile faoin ndréacht phlean a sheoladh chuig [email protected].

Eithne Ní Loideáin (Cathaoirleach)

After two years of hard work the Eachréidh (Claregalway, Carnmore, Annaghdown and some adjoining townlands) Language Planning Committee have complete a draft of a seven-year Language Plan for the area. A draft version of the plan is now available on this community website. Please feel free to read and to comment on the draft plan. The committee is very grateful to all who took part in surveys, who attended meetings and who contributed in any way to production of the plan. Two public meetings will be held to explain and discuss the plan. The first will be in Scoil Bhreandáin in Annaghdown on next Tuesday night the 22nd October and another meeting will be held for the communities of Carnmore and Clarergalway in Coláiste Bhaile Chláir also at 8pm on Thursday the 24th October. All are welcome to attend.

Any comments or recommendations regarding the draft plan will be most welcome and should be addressed to [email protected]

Eithne Ní Loideáin (Chair)