Posted by Mairéad O’Reilly in News.


Galway Rural Development Company Ltd is organising a short course for members of Community & Voluntary organisations in the Gaeltacht area of East County Galway.

The course will take place over four weeks, (one night per week—dates and venue to be confirmed) and will be provided free to members of community and voluntary committees.

Groups and individuals interested in participating should contact Mairéad O’Reilly, Galway Rural Development Co Ltd on 091 844335, 087 7635209 or by emailing [email protected] before Friday 23rd May to secure a place on the course.

Brief outline of the course

From Ideas to Action—Keeping your group going and getting things done

Session 1—Keeping your community group going

How is your group working? Are your meetings effective? Is it difficult to keep your group going and keep members involved?

Explore how groups work and develop. Learn how to improve your meetings and generate ideas to sustain an energized group.

This session will cover:

 • How groups develop
 • Needs in a group
 • Effective meetings
 • Keeping your group going

Session 2—Ensuring good communication

How to ensure everyone knows who is doing what and is kept in the loop to avoid any problems.

How to identify the changes needed in your group/community and communicate your message for effective outcomes.

This session will cover:

 • Ensuring clear communication
 • Identifying issues
 • How to advocate on behalf of your group/community
 • How to lobby and campaign

Sessions 3 & 4—Planning and making things happen

Has your group got a project in mind? Is there an event you want to plan?

Learn how to develop and carry through a plan and check if it is working. Bring your ideas or issues to the session.

These sessions will cover:

 • The planning cycle
 • How to develop a plan
 • How to know if it is working
 • Course evaluation

Participants on this course will learn by doing through interactive group exercises, practical examples and through sharing experiences and exchanging information.


Tá Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe ag eagrú cúrsa gairid do bhaill ghrúpaí Pobail & Deonach sa cheantar Gaeltachta in Oirthear Chontae na Gaillimhe.

Beidh an cúrsa ar siúil thar cheithre seachtain, oíche amháin sa tseachtain—dátaí agus ionad le cinntiú. Cuirfear an cúrsa ar fáil saor in aisce do bhaill ghrúpaí pobail & deonach.

Ní mór do ghrúpaí agus do dhaoine aonaracha atá suim acu páirt a ghlacadh teagmháil a dhéanamh le Mairéad O’Reilly, Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe ar 091 844335, 087 7635209 nó [email protected] roimh an Aoine 23 Bealtaine chun áit a chinntiú.

Cur síos gairid ar an gcúrsa

Ó Smaointe go Gníomh—Coinnigh do ghrúpa ag imeacht agus cur i bhfeidhm tionscnaimh agus pleananna

Seisiún 1—Do ghrúpa pobail a choinneáil ag imeacht

Cén chaoi bhfuil do ghrúpa ag obair? An bhfuil do chuid cruinnithe éifeachtach? An bhfuil sé deacair do ghrúpa a choinneáil ag imeacht agus na baill a choinneáil páirteach?

Scrúdaigh cén chaoi a oibríonn agus a fhorbraíonn grúpaí. Foghlaim conas feabhas a chur ar do chuid cruinnithe agus conas smaointí a fhorbairt chun grúpa fuinnmhithe a chothú.

Clúdóidh an seisiún seo:

 • Conas a fhorbraíonn grúpaí
 • Riachtanais an ghrúpa
 • Cruinnithe éifeachtúla
 • Do ghrúpa a choinneáil ag imeacht

Seisiún 2—Dea-Chumarsáid a chinntiú

Conas cinntiú go bhfuil fhios ag gach duine cé atá ag déanamh cén rud agus go bhfuil said coinnithe ar an eolas sa chaoi go bhfuil tú in ann fadhbanna a sheachaint.

Athruithe a theastaíonn i do ghrúpa/do phobal a aithint agus conas do theachtaireacht a chur in iúl go héifeachtach.

Clúdóidh an seisiún seo:

 • Dea-chumarsáid a chinntiú
 • Saincheisteanna a aithint
 • Conas saincheisteanna do ghrúpa/do phobal a chur os comhair na heagrais cuí
 • Conas stocaireacht agus feachtas a eagrú

Seisiúin 3 & 4—Pleanáil agus ag cur rudaí i bhfeidhm

An bhfuil tionscnamh ar intinn ag do ghrúpa? An bhfuil ócáid á phleanáil agaibh?

Foghlaim conas plean a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus seiceáil an bhfuil sé ag obair i gceart. Tabhair leat do chuid smaointí nó saincheisteanna chuig an seisiún.

Clúdóidh na seisiúin seo:

 • An timthriall pleanála
 • Conas plean a fhorbairt
 • An bhfuil sé ag obair
 • Measúnú an chúrsa

Beidh rannpháirtithe ar an gcúrsa seo ag foghlaim trí rudaí a dhéanamh, cleachtaí grúpa idirghníomhach, samplaí praiticiúla agus trí taithí agus eolas a roinnt.